Skip to main content

To: Swedavia and the Government of Sweden

Stop the expansion of Arlanda airport!

Flyglarm Arlanda kräver att expansionen av Arlanda Flygplats stoppas!

Trots att flygbranschen inte kunnat presentera någon ordentlig lösning för ett hållbart flygande låter regeringen det statligt ägda flygplatsbolaget Swedavia bygga ut och anpassa Arlanda för ännu fler resenärer. I expansionsplanerna ingår bland annat 14 nya gater, nya uppställningsplatser för flygplan och på längre sikt även en fjärde landningsbana. Allt för att rusta för tätare flygavgångar vilket ger mer klimatutsläpp. Vi vill med vår namninsamling visa att flygplatsexpansioner inte har stöd hos allmänheten och kräver att utbyggnaden av Arlanda stoppas.

**********************************************************************************
ENGLISH
Stop the expansion of Arlanda airport!

The aviation industry have failed to present convincing startegies for sustainable flying. Still the government let the state-owned airport company Swedavia expand Arlanda Airport with 14 new gates and rebuildings to make room for more travellers. This would mean more frequent flight departures which results in heavier carbon emissions. With our petition we show that airport expansions are not supported by the public and that the expansion of Arlanda Airport must me stopped.

Why is this important?

Flygandet måste minska:
Klimathotet är akut. Flyget är idag beroende av fossila bränslen och de tekniska lösningarna för att göra flyget fossilfritt ligger i bästa fall långt fram i tiden. Vi har inte tid att vänta; därför måste flygandet minska drastiskt.

**********************************************************************************
ENGLISH
Aviation must be reduced:
The climate threat is acute. Today, the aviation is dependent on fossil fuels, and the technical solutions to make the airplane fossil-free are at best case far ahead in time. We do not have time to wait; therefore, flying must be drastically reduced.
Stockholm Arlanda Airport (ARN), Stockholm-Arlanda, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category

Updates

2018-10-10 15:56:51 +0100

1,000 signatures reached

2018-10-07 06:20:13 +0100

500 signatures reached

2018-10-04 19:32:51 +0100

100 signatures reached

2018-10-04 17:14:11 +0100

50 signatures reached

2018-10-02 11:21:21 +0100

25 signatures reached

2018-10-01 22:31:52 +0100

10 signatures reached